Thiết kế nhà Vườn - Biệt Thự

Thiết kế nhà vườn, nhà nghỉ cuối tuần:

Đơn giá quy hoạch + chi tiết sân vườn:               4 - 8% Tổng mức đầu tư sân vườn

Thiết kế công trình trên đất (nhà, hồ bơi...):       Áp theo đơn giá nhà ở

 

Hệ thống thành hưng